Liste des participants

Liste des Participants AMQ 2018

 1. Qui Shi Wang
 2. Sara Babic
 3. Katharine Qin
 4. Leo Shi
 5. Yan Xu Rong
 6. Robert Garcea
 7. Louis-Roy Langevin
 8. Carl Kristof Tessier
 9. Qianqian Zhou (Chelsea)
 10. Anne-Laurence Boisvert-Ducharme
 11. Gabrielle Monis
 12. Daisy Lu
 13. Hervé Guimond
 14. Aaron Desrochers
 15. William Tremblay
 16. Jing Han Sun
 17. Thomas Boulard
 18. Gianluca Badiambile
 19. David Boghen
 20. Maxence Martel
 21. Julien Messier-Aubin
 22. Sébastien Girard
 23. Muyuan Yang
 24. Zhaoran Wu
 25. Vlad Calinescu


Dernière modification : 19 juin 2018